pesukim.org
עולמות ופירות, או כיצד מסתתר שמו יתברך בפירות שאנו אוכלים - על שלושה דברים
בעלי הזוהר נוהגים לראות בפירות שאנו אוכלים את השתלשלות העולמות, הנמשכים משם הוי"ה. ד' עולמות נמשכים משם הוי"ה, והם אצילות, בריאה, יצירה ועשיה. אותיות שם הוי"ה השתלשלות העולמות הנהגת הספירות אות י' … להמשיך לקרוא ←