pesukim.org
נס המתקת המים, אלישע הנביא מרפא את מוצא המים ביריחו - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכולם, בספר מלכים ב' פרק ב' נתבקש אלישע, לאחר עליית אליהו הנביא, מורו, בסערה השמיימה, לרפא את מי העיר יריחו. וכך אומרים תושבי העיר לאלישע: "המים רעים והארץ משכלת", המים רעים והארץ משכלת אומר זהר חדש בראשית אות … להמשיך לקרוא ←