pesukim.org
מי הם ארבע מאות וחמישים נביאי הבעל ומדוע נדרש אליהו לשחתם - על שלושה דברים
שלום לכולם, בספר מלכים א' פרק י"ח נתבקש אליהו להראות אל אחאב אשר בשומרון, לפני שיומטר מטר, וזאת לאחר שלוש שנים של רעב חזק. אחאב פונה אל אליהו במילים, "האתה זה עוכר ישראל", אך אליהו לא נדחק לשמע ההאשמה זו … להמשיך לקרוא ←