pesukim.org
מה פירוש שאדם הראשון נולד מהול? - על שלושה דברים
מה פירוש מאמר חז"ל שאדם הראשון נולד מהול. ויש להבין כי אדם הראשון היה עצם רוחני, והיה עץ חיים, והיה משכן לכל באי עולם, וזה ענין שהיה מהול, כי אותיות מהול הן אותיות מ"ה לו, כי היה לו, לאדם הראשון, שם הויה. נסביר … להמשיך לקרוא ←