pesukim.org
מה מסמל עלה הטרף שהביאה היונה לתיבת נח בהנהגת העולמות - על שלושה דברים
שלום לכולם, היונה אשר שלח נח לראות הקלו המים מעל הארץ שבה אליו לעת ערב ועלה זית טרף בפיה, מה מסמל עלה הזית ומה מסמלת היונה בהנהגת העולמות נראה במאמר הבא. כאשר מציירים עלה של זית בעפרון הוא נראה בערך … להמשיך לקרוא ←