pesukim.org
מ"ה המרחק בין ארץ לשמים - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכולם, דהנה שם ה' מבחינת הרחמים שבו, נקרא הוי"ה, ואלקים הוא שמו מבחינת דינים שבו, וכאשר מנסרים ומפרידים את שם אלקים משם הוי"ה, מפרידים למעשה את הדינים מהרחמים, שהדינים נבחנים כיורדים כלפי מטה, אל המלכות, והרחמים עולים ומסתלקים … להמשיך לקרוא ←