pesukim.org
מהי ברית מלח ומדוע נתנה לנו - על שלושה דברים
מהי ברית מלח ומדוע נתנה לנו? שנאמר על כל קרבנך תקריב מלח. דע כי מלח הוא ג' הויות, וכל מה שיש בו בחינת ג' קווים מובטח לו שעומד ומתקיים. בסוד תלת בחד קיימא. והנה מלח גימטריה ג' הויות. כדי להסביר … להמשיך לקרוא ←