pesukim.org
מהו שורשו הרוחני של המאמר הידוע, אין לי מ''ה ללבוש - על שלושה דברים
בס''ד שלום וברכה לכולם, מהו שורשו הרוחני של הביטוי, ''אין לי מ''ה ללבוש'', ומדוע הוא רווח כל-כך במחזותינו? הנה שם הוי''ה, נכתב בד' אותיות, י', ה', ו', ה'. אות י' כנגד ספירת חכמה, אות ה' ראשונה, כנגד ספירת בינה, אות ו' … להמשיך לקרוא ←