pesukim.org
מהו שאמר הכתוב עִם קִנִּי אֶגְוָע וְכַחוֹל אַרְבֶּה יָמִים? - על שלושה דברים
מועדים לשמחה, מהו שאמר איוב, "עִם קִנִּי אֶגְוָע וְכַחוֹל אַרְבֶּה יָמִים"? מסופר במדרש בראשית רבא פרשה י"ט, עמ' צב-צג, כי לאחר שהאכילה חוה את אדם בסיבת הנחש, "האכילה את הבהמה ואת החיה ואת העופות. הכל שמעו לה חוץ מעוף אחד ושמו … להמשיך לקרוא ←