pesukim.org
מהו שאמר הכתוב לב חכם לימינו - על שלושה דברים
שלום וברכה, מהו שאמר הכתוב, "לב חכם לימינו" (קהלת י ב)? לב חכם מכריע את העולם לכף זכות ובכך דן אותו לחיים כיצד? ראשי תיבות של הפסוק ל'ב ח'כם ל'ימינו הוא חלל, שהוא גימטריה של המילה חיים. ובזמן שאדם מתייעץ … להמשיך לקרוא ←