pesukim.org
מהו שאמר הכתוב כי כל בשמים ובארץ? - על שלושה דברים
שלום לכולם, מהו שאמר הכתוב, "כי כל בשמים ובארץ" (דברי הימים א כט יא)? השמים - משל למחשבות, הארץ - משל לעולם המעשה. וכאשר אומר הכתוב כי כל בשמים ובארץ הכוונה היא כי כל מה שאנו חושבים עליו מופיע לפנינו … להמשיך לקרוא ←