pesukim.org
מהו שאמר הכתוב איך נפלת משמים הלל בן שחר? - על שלושה דברים
שלום לכולם, למה התכוון הנביא כשאר אמר "איך נפלת משמים הילל בן שחר?" (ישעיהו יד יב) ויש לומר כי הלל בן שחר היא כינוי לנשמה האלוהית שנטרדה מגן עדן ובאה לשכון בארץ. הנשמה מכונה בפסוק "הלל בן שחר" בלשון זכר … להמשיך לקרוא ←