pesukim.org
מהו נהר כבר לפי זהר פרשת פנחס - על שלושה דברים
שלום וברכה לכולם, ספר יחזקאל פותח בפסוק הבא: "ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים". מהו נהר כבר המדובר בספר יחזקאל, האם הוא נהר פיסי הנמצא בגולה אשר בבבל, אליה … להמשיך לקרוא ←