pesukim.org
מהו המשל המקופל במידות תיבת נח - על שלושה דברים
שלום לכולם, מדוע טרחה התורה למסור לנו תאור מפורט של מידות התיבה שבנה נח. הנה אנו רואים כי במרוצת ההסטוריה ניסו ואף הצליחו אנשים שונים לבנות את תיבת נח המקורית ושמחו מאוד בהישג הנכבד, אך האם התורה היא מדריך לאדריכל … להמשיך לקרוא ←