pesukim.org
מהו המקום הרוחני אליו הולך יעקב כדי לפגוש את רחל - על שלושה דברים
שלום לכולם, לאחר שמלבשת רבקה את יעקב בנה בבגדי עשו החמודות, ואת ידיו וחלקת צוואריו בעורות גדיי העזים, כדי שיקבל בחכמה את ברכת הבכורה מאביו יצחק כהה העיניים, רוגז עליו אחיו-תאומו עשו, וזומם להרגו. תגובה זו של עשו, גורמת לרבקה … להמשיך לקרוא ←