pesukim.org
מדוע קודמת הקליפה לפרי, מדוע יולדת הגר, השפחה המצרית, לפני הגבירה, שרה - על שלושה דברים
מדוע קודמת הקליפה לפרי, מדוע יולדת הגר השפחה המצרית לפני הגבירה שרה? נקרא פסוקים מפרשת לך לך. "ושרי אשת אברם לא ילדה לו", ומפרש רמח"ל מדוע לא ילדה לו, כי שרה (יסכה) היתה סוכה ברוח הקודש, ואילו אברם טרם שנימול … להמשיך לקרוא ←