pesukim.org
מדוע אנו נקראים ישראל - על שלושה דברים
שלום לכולם, מנהג ישראל להעניק שם לרך הנולד בברית המילה, ביום השמיני להולדתו, כפי שאמר קהלת טוב שם משמן טוב, כלומר הפוטנציאל שיש בידיעת השם, הוא יותר טוב מאשר כל מעשה טוב הנבחן לשמן. כי השמן שהוא משל למעשים טובים, … להמשיך לקרוא ←