pesukim.org
מֵאֵימָתַי מַזְכִּירִין גְּבוּרוֹת גְּשָׁמִים - על שלושה דברים
כותבת המשנה במסכת תענית: מסכת תענית פרק א דף ב,א מאימתי מזכירין גבורות גשמים? רבי אליעזר אומר מיום טוב הראשון של חג (סוכות), ר' יהושע אומר מיום טוב האחרון של חג (סוכות). אמר לו רבי יהושע הואיל ואין הגשמים אלא סימן קללה, למה הוא … להמשיך לקרוא ←