pesukim.org
למה הכוונה בבטוי עשרתם ערבתם הדליקו את הנר? - על שלושה דברים
שלום לכולם, במשנה שבת ב' ז' כתוב: שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה: עישרתם? עירבתם? הדליקו את הנר. למה הכוונה? אומר האר"י הקדוש כי כל העולם כולו נכלל באדם אחד. ולפיכך יש לפרש כל אמירה … להמשיך לקרוא ←