pesukim.org
לימוד תורה בסקייפ - על שלושה דברים
בס"ד לפני שנים אחדות, בסמוך לראש השנה, הכרתי חברותא ללימוד פנימיות התורה. למדנו מספר פעמים בשבוע, דרך סקייפ, והלימוד המשיך להתקיים באופן קבוע, גם בשעה שעברתי להתגורר תקופה מסויימת בחו"ל. עם שובינו ארצה, לאחר מספר חודשי התארגנות, התחלתי להעלות את תוכן הלימוד המשותף על הכתב, … להמשיך לקרוא ←