pesukim.org
כיצד מלביש שם הויה לברכת כהנים? - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכל בית ישראל, בברכות השחר, מופיעה ברכת התורה, אשר נחתמת בברכת כהנים, וזו לשונה: "וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל אהרן ואל-בניו לאמר, כה תברכו את-בני ישראל, אמור להם: יברכך ה', וישמרך: יאר ה' פניו אליך, … להמשיך לקרוא ←