pesukim.org
כביצה וכזית כמשל להנהגת העולמות - על שלושה דברים
שלום לכולם, לא אחת אנו מוצאים בתלמוד את הביטויים הבאים: כביצה וכזית. בעלי הלכה שבינינו פירשו מונחים אלו כשיעורי מידות של מוצקים ונוזלים, אך האם בכך מדברים חכמינו או שהצניעו במשל זה חכמה עתיקה? נתבונן בדברים. הזית ביחס לביצה הוא … להמשיך לקרוא ←