pesukim.org
יום השישי ויכולו השמים והארץ, לפי הקבלה - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכולם, קידוש של שבת פותח במילים, יום השישי ויכולו השמים והארץ, שהם ר"ת הויה, י'ום ה'שישי ו'כולו ה'שמים. קידוש ליל שבת קושר למעשה את שני הפרקים הראשונים של חומש בראשית. פרק א' בחומש בראשית מסתיים במילים, "וַיְהִי-עֶרֶב … להמשיך לקרוא ←