pesukim.org
יום הכיפור השנה - רשימה אורחת בבלוג - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכל בית ישראל, הרשימה הבאה נכתבה ע"י כותבת אורחת המתגוררת עם בני משפחתה בבולדר קולרדו (ארה"ב), למשפחה אתר בשם "אריאל יודאיקה". ביום כיפור השנה היתה פה, בבולדר, קולורדו, הצפה שלא נראתה מאה שנה, ויש אומרים - חמש מאות … להמשיך לקרוא ←