pesukim.org
זהר פרשת צו, דבקות הרצון עד היכן היא עולה - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכל בית ישראל, אנו קוראים בספר הזהר פרשת צו אות יא, מאמר "אתדבקותא דרעותא - עד היכן סלקא", ובתרגום לעברית, "דבקות הרצון עד היכן היא עולה", ויש להבין כי שם המאמר שלפנינו עוסק בפנימיות הפסוק השני לפרשת … להמשיך לקרוא ←