pesukim.org
זהר פרשת מצורע, מאמר שתי ציפורים חיות - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכולם, פרשת מצורע, עוסקת במצורע, כלומר באדם שמוצא רע בכל דבר, והיות שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, הרי שהמוצא רע, כלומר המצורע, נפרד ממנו יתברך בשל היפוך התכונה, הבורא עניינו להיטיב, והנברא עניינו למצוא רע בכל דבר וענין. … להמשיך לקרוא ←