pesukim.org
זהר פרשת יתרו, מאמר לא יהיה לך אלקים אחרים על פני - על שלושה דברים
פרשת יתרו עוסקת בין היתר בעשרת הדברות. רבי יוסי, אחד מתלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, בעל ספר הזהר הקדוש, מפרש את הדיבר השני האומר, "לֹא-יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים, עַל-פָּנָי" (שמות כ,ב) כך: לשון זהר יתרו: תח) א"ר יוסי, בג"ד, כל … להמשיך לקרוא ←