pesukim.org
ונפשי כעפר לכל תהיה - על שלושה דברים
בס"ד פוסט זה מקודש לרפואתו השלמה של מרדכי בן עליזה, מי יתן וה' יאריך ימיו בטוב ובנועם, בברכה ובשלום. במסכת ברכות דף י"ז עמוד א' מר בריה דרבינא כי הוה מסיים צלותיה (מסיים תפילתו) אמר הכי (כך) אלהי נצור לשוני מרע ושפתותי … להמשיך לקרוא ←