pesukim.org
והיא שעמדה לאבותינו ולנו - על שלושה דברים
בס"ד חג שמח לכל בית ישראל, מי זו שעמדה לאבותינו ולנו? כולנו רגילים לשיר עם הילדים "והיא שעמדה לאבותינו ולנו", עד שאחד המסובים עוצר ושואל: ומיהי בעצם, זו שעמדה לאבותינו ולנו? כמובן שהפירוש כפשוטו הוא כהמשך לקטע הקודם:"ברוך שומר הבטחתו לישראל", אותה ההבטחה … להמשיך לקרוא ←