pesukim.org
ה' פעמים אור המופיע בספר בראשית הוא כנגד ספירות כתר, חכמה, בינה, תפארת ומלכות - על שלושה דברים
חמש פעמים מופיעה המילה אור בבראשית פרק א', בראשית, ברא אלוהים, את השמיים, ואת הארץ. והארץ, הייתה תוהו ובוהו, וחושך, על-פני תהום; ורוח אלוהים, מרחפת על-פני המים. ויאמר אלוהים, יהי אור; ויהי-אור. וירא אלוהים את-האור, כי-טוב; ויבדל אלוהים, בין האור ובין החושך. … להמשיך לקרוא ←