pesukim.org
התורה כולה שמותיו של הקב"ה - על שלושה דברים
בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, התורה כולה שמותיו של הקב"ה, על כל מדוריה ואגפיה, קשה להבין את הדברים הללו, איך ייתכן ששמות של רשעים כמו פרעה ובלעם, הם שמותיו של הקב"ה, איך ייתכן שכל מיני מושגים של טומאה, ורשע … להמשיך לקרוא ←