pesukim.org
בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, באור תפילת 'כל נדרי' בערב יום הכיפורים - על שלושה דברים
בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, אנו אוחזים לפני יום הכיפורים היום הקדוש, בליל יום הכיפורים אומרים, "על דעת המקום, ועל דעת הקהל ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים", איך עושים את זה? מעמידים שניים … להמשיך לקרוא ←