pesukim.org
בואי בשלום עטרת בעלה, על הקשר שבין יום השבת לבני זוג בעולמנו - על שלושה דברים
בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, במזמור לכה דודי, בבית האחרון, "בואי בשלום עטרת בעלה, גם ברינה ובצהלה, תוך אמוני סגולה, בואי כלה, בואי כלה, בואי כלה, שבת מלכתא". הפירוש הפשוט בואי בשלום עטרת בעלה, האישה היא עטרת בעלה, היא … להמשיך לקרוא ←