pesukim.org
באמצעות מ"ה הכה הקב"ה את המצרים במצרים, זהר פרשת פנחס - על שלושה דברים
בס"ד שלום וברכה לכולם, זהר פרשת פנחס אות תשלג מסביר כיצד הכה הקב"ה את המצרים ומצרים וזו לשונו: אמר רעיא מהימנא, כמו הלשון שהיא מקל לכל אנשי הבית (סובב על מה שאמר באות תשכ"ד, ולרדאה לון במקל) כי מייסר אותם בלשונו … להמשיך לקרוא ←