pesukim.org
באור פרשת "כי תשא" וחטא עגל הזהב בנפש האדם פנימה מאת הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א - על שלושה דברים
בס"ד שלום רב לכל בית ישראל, פרשת השבוע כי תשא, שמות לב פסוק ד', וכך נאמר בה: ויקח מידם, מדובר כאן על חטא העגל, אהרן לוקח את נזמי הזהב, ויצר אותו בחרט, אומר רש"י, מה זה בחרט? הוא נותן פה שני … להמשיך לקרוא ←