pesukim.org
אלו דברים שאין להם שעור - על שלושה דברים
בס"ד משנה פאה א אלו דברים שאין להם שעור. הפאה, והבכורים, והראיון, וגמילות חסדים, ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן בעולם הזה והקרן קימת לו לעולם הבא. כבוד אב ואם, וגמילות חסדים, והבאת שלום בין אדם לחברו ותלמוד תורה כנגד כולם. וזהו גם מה שמדברים … להמשיך לקרוא ←