pescanik.net
Strogo kontrolisana sloboda - Saša Ilić - Peščanik
Utisaka zaista ima previše, ali nema ko da ih razvrsta, niti se više može glasati. Možda je to bila glavna misao režisera ovih događaja. Imate Prajd, nemate Utisak, imali ste poplavu, dobićete Putina.