pescanik.net
Sjedinjene Evropske Države - The Guardian - Peščanik
Do samita EU 28. i 29. juna, evrokrate će mahnito juriti iz jedne u drugu prestonicu, ispitujući teren.