pescanik.net
Sećate li se devedesetih? - Branka Dimitrijević - Peščanik
Onda su nam se ispunile mnoge na mitinzima izvikane želje: dobili smo demokratiju, slobodne izbore, Bože pravde, veronauku i ekonomiju besprizorne pljačkaške privatizacije.