pescanik.net
Profesore, pali ste - Mijat Lakićević - Peščanik
Da se ovda zaista radi o vladavini zakona i pravnoj državi, onda bi novosadski Pravni fakultet objavio da će ispitati valjanost svih doktorata od, recimo, pre 30 godina do danas...