pescanik.net
Prilozi za alternativnu istoriju - Muharem Bazdulj - Peščanik
TANJUG: Dejan Jović, predsednik Predsedništva Demokratske Federativne Republike Jugoslavije i Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije bili su jedini govornici na vojnoj paradi povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda.