pescanik.net
Podržimo REKOM – za drugačiju budućnost - Fond za humanitarno pravo - Peščanik
Danas – Da li nam je još uvek potrebna Regionalna komisija za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim povredama ljudskih prava počinjenim u bivšoj Jugoslaviji 1991-2001?