pescanik.net
Na čijim ćemo greškama učiti: svojim ili tuđim? - Dejan Ilić - Peščanik
Na primeru iz Britanije se vidi kako pomoću izbornog sistema jedna stranka 30 odsto glasova pretvara u natpolovičnu parlamentarnu većinu.