pescanik.net
Mojoj istorijskoj drugarici - Vesna Pešić - Peščanik
Biljanu sam upoznala 1990. godine u stanu Latinke Perović. Došla je kod nje da traži potpis za moju kandidaturu.