pescanik.net
Misliti Jugoslaviju u današnjoj Evropi - Tanja Petrović - Peščanik
Jugosloveni ne mogu da ukažu na pozitivne aspekte socijalizma, a da ne budu optuženi za ideološko slepilo.