pescanik.net
Lumpeninteligencija - Mijat Lakićević - Peščanik
Da li se Vučićeva vlast zasniva na „lumpenproletarijatu“, nepismenima i neobrazovanima? To je, naime, teza koja preovlađuje među najžešćim kritičarima aktuelnog režima.