pescanik.net
Laburisti i antisemitizam - London Review of Books - Peščanik
Korbinova osuda finansijske pohlepe koja uništava naše društvo izostajala je tokom decenija prevlasti novih laburista. Ova poruka duboko rezonira sa mnogim ljudima, ali sada se guši pričom o antisemitizmu.