pescanik.net
Krađa i prekrađa parade i ponosa - Svetlana Slapšak - Peščanik
Mogućno, sporo i krajnje neizvesno rešenje problema parade i ponosa bilo bi ustanoviti svakodnevnost parade ponosa, kroz svaku rupu, prolaz i propuštenu petlju jednog društva u krpama.