pescanik.net
Izmene ustava – pravosuđe - Udruženja građana - Peščanik
Ministarstvo pravde je u postupku javnih konsultacija organizovalo jedan sastanak na kojem su udruženja imala samo 5 minuta da predstave svoje predloge.