pescanik.net
Informacije u doba postistine – slučaj Asanž - Milena Repajić - Peščanik
Pred protest „Sloboda za Asanža“ u Beogradu: Gone ga na osnovu Akta o špijunaži iz 1917, prema kome u SAD do sada nisu gonjeni novinari.